Üdvözöljük a weboldalon!

Köszönjük, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat (a továbbiakban a „Szolgáltatások”) használja! A Szolgáltatásokat a Professional Education Kft. (a továbbiakban „Vállalat”) biztosítja. a Professional Education Kft. egy Magyarországon bejegyzett (cégjegyzék szám: 12-09-007431) és a magyarországi jog alatt működő vállalat, amelynek székhelye: 3187 Nógrádszakál, Dózsa György út 20.

Szolgáltatásaink használatával Ön elfogadja a jelen szerződési feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket.

Szolgáltatásaink nagyon eltérők, így további feltételek vagy termékkövetelmények vonatkozhatnak rájuk (beleértve az életkori követelményeket is). A további feltételek az adott Szolgáltatásokon belül lesznek elérhetőek, és ezek a további feltételek a velünk kötött megállapodás részét képezik, amennyiben Ön igénybe veszi az adott Szolgáltatásokat.

Szolgáltatásaink használata

Önnek be kell tartania a Szolgáltatásokon belül elérhetővé tett irányelveket.

Ne éljen vissza Szolgáltatásainkkal. Például ne zavarja meg a Szolgáltatásainkat, illetve ne próbálja meg őket másképpen, mint az általunk biztosított kezelőfelületen keresztül és az utasításoktól eltérő módon igénybe venni. Csak a jogszabályok által megengedett módon használhatja Szolgáltatásainkat – ideértve a vonatkozó a spammelésre vonatkozó törvényeket és szabályokat is. Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Önnek nyújtott Szolgáltatást, amennyiben nem tesz eleget szerződési feltételeinknek vagy irányelveinknek, vagy ha valamely feltételezett visszaélést vizsgálunk ki.

Szolgáltatásaink használatával Ön nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Nem használhat fel a Szolgáltatásainkból származó tartalmat, kivéve, ha arra engedélyt kapott az ilyen tartalom tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi. A jelen szerződési feltételek nem biztosítanak jogot a Szolgáltatásainkban használt márkajelzések vagy emblémák használatára. Ne távolítsa el, tegye olvashatatlanná vagy módosítsa a Szolgáltatásainkban vagy azok mellett megjelenített jogi közleményeket.

Szolgáltatásaink megjelenítenek nem a Vállalat tulajdonában álló tartalmakat is. Az ilyen tartalomért egyedül az a szervezet vagy személy felelős, aki azt elérhetővé tette. A tartalmakat felülvizsgálhatjuk annak megállapítására, hogy azok jogsértőek-e vagy sértik-e a mi irányelveinket; azokat a tartalmakat pedig eltávolíthatjuk, illetve a megjelenítésüket megtagadhatjuk, amelyekről észszerűen feltételezhető, hogy sértik irányelveinket vagy a törvényt. Ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a tartalmat ellenőrizzük, ezért, kérjük, ezt ne is feltételezze.

Az Ön Szolgáltatásokra vonatkozó használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat küldhetünk Önnek. Ezen kommunikációs formák némelyikét kikapcsolhatja.

Néhány Szolgáltatásunk elérhető mobileszközön. Ne használja az ilyen Szolgáltatásokat olyan módon, hogy az elvonja a figyelmét és megakadályozza abban, hogy betartsa a közlekedési vagy a biztonsági szabályokat.

Az Ön fiókja

Előfordulhat, hogy egyes Szolgáltatásaink használatához Önnek saját fiókra lesz szüksége. A fiókját létrehozhatja saját maga, illetve fiókját létrehozhatja az Ön számára egy rendszergazda is, például a weboldal ügyfélszolgálata. Ha Ön egy rendszergazda által létrehozott fiókot használ, arra eltérő vagy kiegészítő feltételek vonatkozhatnak, rendszergazdája pedig jogosult lehet a fiókjának elérésére és letiltására.

A fiókjának védelme érdekében tartsa titokban jelszavát. Ön felel a fiókjában vagy azon keresztül történő tevékenységekért. Lehetőleg ne használja a fiókjának jelszavát harmadik féltől származó alkalmazásokhoz. Ha tudomására jut, hogy jelszavát vagy a fiókját illetéktelenül használták, kövesse ezeket az utasításokat.

Adatvédelem és a szerzői jog védelme

A Vállalat adatvédelmi irányelvei adnak tájékoztatást arról, hogyan kezeljük és védjük a személyes adatokat a Szolgáltatásaink használata során.

A szerzői jog vélelmezett megsértéséről szóló bejelentésekre választ adunk, a jogsértők fiókját pedig a Digital Millennium Copyright Actben (Digitális Évezred Szerzői Jogi Törvény) és az az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv előírt eljárásnak megfelelően felfüggesztjük.

A szerzői jogi jogosultaknak információt szolgáltatunk abból a célból, hogy elősegítsük szellemi tulajdonuk online kezelését. Ha úgy véli, hogy valaki megsérti szerzői jogait, és erről értesíteni kíván bennünket, akkor a bejelentések megtételével és a Vállalatnak a bejelentésekre vonatkozó válaszadási irányelvével kapcsolatos tájékoztatót az adatvédelmi irányelveink között találja meg.

Abban az esetben, ha Ön az írásos engedélyünk nélkül használja a fel a szolgáltatásunkat, jogdíjat kell nekünk fizetnie az alábbiak szerint:

 • Ha Ön egy vagy több magánszemély számára továbbítja 25 000 Ft + ÁFA (huszonötezer) kötbért köteles fizetni továbbított minden egyes leckénkéért (lecke: a teljes tananyag egy önálló egysége) annyiszor, ahány személy számára ezt elérhetővé tette.
 • Ha Ön egy vállalat vagy csoport számára tette elérhetővé a szogáltatásunkat, a hozzáférő személyek számát magánszemélyként számoljuk, és Ön az előző pont szerinti kötbért köteles megfizetni minden egyes személy után.
 • Ha Ön nyilvánosan használja bármely tananyagunkat, vagy annak egy részét, ideértve, de nem kizárólag (előadásokban, weboldalakon, más tananyagok részeként, torrent oldalakon, felhasználói fiók megosztásával, illetékteleneknek hozzáférés biztosításával) Ön 250 000 Ft + ÁFA (készázötvenezer) kötbért köteles fizetni, minden egyes nap után, ameddig a jogvédett anyag elérhető volt, vagy elérhető marad.

A jogdíj megfizetése nem jelenti, hogy lemondunk a jogunkról, hogy a megosztott anyagok azonnali eltávolítását kérjük. Emellett Ön elfogadja és vállalja azt is, hogy ezen tevékenység miatt, a vállalat ebből keletkezett kárát megtéríti.

Az Ön tartalma a mi Szolgáltatásainkban

Egyes Szolgáltatásaink lehetővé teszik az Ön számára tartalmak feltöltését, beküldését, tárolását, küldését vagy fogadását. Az ilyen tartalmakra vonatkozó szellemi tulajdonjogoknak Ön marad a jogosultja. Azaz, ami az Öné volt, az az Öné is marad.

Amikor feltölt, beküld, tárol, elküld vagy fogad tartalmakat a Szolgáltatásainkba vagy azokon keresztül, világszerte érvényes engedélyt ad a Vállalatnak (és a Vállalattal együttműködőknek) az ilyen tartalmak felhasználására, hosztolására, tárolására, reprodukálására, módosítására, származékos művek létrehozására (így olyan művekre, amelyek fordítás, adaptálás vagy más módon történő módosítás eredményeképpen jöttek létre annak érdekében, hogy az Ön tartalma jobban megfeleljen a Szolgáltatásainkkal történő használatnak), megosztására, közzétételére, nyilvános előadására, nyilvános megjelenítésére és terjesztésére. Az ebben az engedélyben biztosított jogok korlátozottak: a Szolgáltatásaink üzemeltetésére, hirdetésére és javítására, illetve új Szolgáltatások fejlesztésére vonatkoznak. Ez az engedély abban az esetben is érvényben marad, ha felhagy Szolgáltatásaink használatával (például a beküldött hozzászólások vagy vagy tapasztalatok vonatkozásában). Egyes Szolgáltatások lehetővé tehetik, hogy az Ön által az adott Szolgáltatásra vonatkozóan megadott tartalmakhoz hozzáférjen, és azokat eltávolítsa. Ezenkívül egyes Szolgáltatásainkra olyan feltételek, illetve beállítások vonatkoznak, amelyek korlátozzák a mi hatáskörünket az Ön által az adott Szolgáltatásba beküldött tartalmak használatával kapcsolatban. A Szolgáltatásainkba küldött összes tartalom esetében győződjön meg arról, hogy rendelkezik minden szükséges jogosultsággal ahhoz, hogy ezt az engedélyt megadja nekünk.

Automatizált rendszereink elemzik az Ön tartalmait, hogy személyre szabott termékfunkciókat kaphasson, például egyéni keresési eredményeket, testreszabott hirdetéseket, üzenteket illetve a spamek és rosszindulatú programok észlelését. Ez az elemzés a tartalom elküldésekor, fogadásakor és tárolása során történik.

Ha rendelkezik fiókkal, megjeleníthetjük a Szolgáltatásainkban a Profilnevét, a Profilképét, valamint a fiókjához kapcsolódó harmadik fél alkalmazásaival kapcsolatos tevékenységeit (például a Facebook Like-okat, az Ön által írt elemzéseket és közzétett megjegyzéseket), ideértve azok megjelenítését hirdetésekben és egyéb kereskedelmi vonatkozásokban. Tiszteletben fogjuk tartani azon beállításait, amelyeket fiókjában a megosztás és láthatóság korlátozásának céljából megadott. Választhatja például azt, hogy neve és képe ne jelenjen meg a weboldalon

Az adatvédelmi irányelvekben vagy az adott Szolgáltatásra vonatkozó egyéb szolgáltatási feltételekben további információt találhat arra vonatkozóan, hogy a Vállalat a tartalmat hogyan használja és tárolja. Ha Ön visszajelzést vagy javaslatot küld nekünk a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban, a visszajelzést vagy a javaslatokat anélkül használhatjuk fel, hogy ezáltal bármiféle kötelezettségünk keletkezne Önnel szemben.

Licenc

Szükségünk van az engedélyére, ha az Ön szellemi tulajdonjogai korlátozzák az Ön tartalmainak általunk történő felhasználását. Ezt az engedélyt Ön ezen a licencen keresztül adja meg a Vállalatnak.

Mire terjed ki ez a licenc?

Ez a licenc akkor vonatkozik az Ön tartalmára, ha az adott tartalmat szellemi tulajdonjogok védik.

Mire nem terjed ki ez a licenc?

 • Ez a licenc nem érinti az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogait – csupán a szellemi tulajdonjogait.
 • Ez a licenc nem terjed ki a következő tartalomtípusokra:
  • Az Ön által megadott, nyilvánosan hozzáférhető tényszerű információkra, például egy helyi vállalkozás címének megadására. Ehhez az információhoz nincs szükség licencre, mert közismert információnak számít, amelyet mindenki szabadon felhasználhat.
  • Az Ön által adott visszajelzésekre, például a szolgáltatásaink javítására vonatkozó javaslatokra.

Hatály

Ez a licenc:

 • az egész világra kiterjed, ami azt jelenti, hogy a világon mindenhol érvényes;
 • nem kizárólagos, ami azt jelenti, hogy Ön másoknak engedélyezheti a saját tartalmai felhasználását;
 • jogdíjmentes, ami azt jelenti, hogy ez a licenc nem jár költségekkel.

Jogosultságok

Ez a licenc lehetővé teszi a Vállalat számára a következőket:

 • Az Ön tartalmainak tárolása, többszörözése, terjesztése, megosztása és felhasználása – ilyen például a tartalmainak mentése a rendszereinkbe, amelyekhez aztán bárhonnan hozzáférhet.
 • Az Ön tartalmainak közzététele, nyilvános előadása vagy megjelenítése, amennyiben Ön láthatóvá tette őket mások számára.
 • Az Ön tartalmainak módosítása, például újraformázása vagy lefordítása.
 • Ezen jogok allicencbe adása:
  • más felhasználók számára, hogy a szolgáltatások a tervezettnek megfelelően működhessenek (például lehetővé teszi a bejegyzések az Ön által kiválasztott személyekkel való megosztását);
  • azon alvállalkozóink számára, akik a jelen szerződési feltételekkel összhangban lévő szerződéseket írtak alá velünk, kizárólag az alábbi Cél szakaszban leírt célokra korlátozva.

Cél

Ez a licenc a következő célokra van korlátozva:

 • A szolgáltatások működtetése és fejlesztése, ami a szolgáltatások tervezett működésének lehetővé tételét és új funkciók létrehozását jelenti. Ebbe beletartozik az automatizált rendszerek és algoritmusok használata az Ön tartalmainak elemzésére:
  • spam, rosszindulatú programok és illegális tartalmak keresése céljából;
  • az adatokban rejlő minták felismerése, például annak megállapítása céljából, hogy mikor javasoljunk új terméket szolgáltatásban;
  • szolgáltatásainknak az Ön számára való személyre szabásához, például ajánlások és személyre szabott keresési találatok, tartalmak és hirdetések biztosítása céljából;

  Ez az elemzés a tartalom elküldésekor, fogadásakor és tárolása során történik.

 • Az Ön által nyilvánosan megosztott tartalmak használata a szolgáltatások népszerűsítésére. Például valamelyik termék vagy szolgáltatás népszerűsítéséhez idézhetjük az Ön által írt értékelést. Vagy a termék vagy szolgáltatás promotálásához képernyőképet jeleníthetünk meg az Ön által feltöltött tartalomról vagy elért eredményről.
 • Új technológiák és szolgáltatások fejlesztése a Vállalat számára, a jelen feltételekkel összhangban.

Időtartam

Ez a licenc mindaddig érvényes, amíg az Ön tartalmát szellemi tulajdonjogok védik.

Ha olyan tartalmat távolít el szolgáltatásainkból, amelyre ez a licenc vonatkozik, akkor rendszereinkben észszerű idő múlva többé nem lesz nyilvánosan hozzáférhető az adott tartalom. Két kivétel van:

 • Ha már megosztotta a tartalmat másokkal, mielőtt eltávolította volna. Például ha megosztott egy tartalmat egy ismerősével, aki ezután másolatot készített belőle, vagy újra megosztotta, akkor az a tartalom továbbra is megjelenhet az ismerőse fiókjában, még azután is, hogy Ön eltávolította a saját fiókjából.
 • Ha tartalmait hozzáférhetővé teszi más vállalatok szolgáltatásain keresztül, előfordulhat, hogy a keresőmotorok (pl. a Google Keresés) továbbra is megtalálja és megjeleníti az Ön tartalmait a keresési találatok között.

A Szolgáltatásainkban található szoftverekről

Ha egy Szolgáltatás letölthető szoftvert tartalmaz, vagy ahhoz ilyen szükséges, akkor ez a szoftver automatikusan frissülhet az eszközén, amikor annak egy új verziója vagy funkciója válik elérhetővé. Egyes Szolgáltatások lehetővé tehetik az automatikus frissítés beállításainak megadását.

A Vállalat személyre szóló, világszerte érvényes, jogdíjmentes, nem átruházható és nem kizárólagos engedélyt ad Önnek a Vállalat által a Szolgáltatások részeként biztosított szoftverek használatára. Ennek az engedélynek a kizárólagos célja az, hogy lehetővé tegye az Ön számára a Vállalat által biztosított Szolgáltatások használatát és az általuk kínált előnyök élvezetét, a jelen feltételeknek megfelelő módon. Ön nem jogosult a Szolgáltatások egyes részeinek vagy a Szolgáltatáshoz tartozó szoftvernek a másolására, terjesztésére, értékesítésére vagy bérbe adására, továbbá Ön nem jogosult a szoftverek visszafejtésére vagy a szoftverforráskód megszerzésének megkísérlésére sem, kivéve, ha az ilyen korlátozást a jogszabály tiltja, vagy ha erre Ön írásos engedélyt kapott tőlünk.

A nyílt forráskódú szoftverek fontosak számunkra. A Szolgáltatásainkban használt egyes szoftvereket nyílt forráskódú licenc keretében biztosítjuk, amelyet az Ön rendelkezésére bocsátunk. A nyílt forráskódú licencben lehetnek olyan rendelkezések, amelyek kifejezetten felülírják a jelen feltételeket.

Mesterséges Intelligencia (MI) által generált tartalom

Ahogy a generatív MI-modellek egyre szélesebb körben elérhetővé válnak, előfordulhat, hogy ezeket a modelleket beépíthetjük a weboldalba és/vagy alkalmazásaiba, hogy növelje az elköteleződést és javítsa a felhasználói élményt.

Nem garantáljuk, hogy MI által létrehozott tartalom, helyes, igaz vagy hasznos lesz az Ön számára, azonban törekeszünk arra, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk ennek a segítségével.

Erőfeszítéseket teszünk annak biztosításában, hogy az MI által létrehozott tartalom minden felhasználó számára biztonságos legyen.

MI által generált tartalom magyarázata

A mesterséges intelligencia által létrehozott tartalom olyan tartalom, amelyet generatív mesterséges intelligencia modellek hoznak létre felhasználói utasítások alapján. Példák az MI által generált tartalomra:

 • Szöveg-szöveg párbeszédes generatív AI chatbotok, amelyekben a chatbottal való interakció az alkalmazás központi funkciója;
 • A mesterséges intelligencia által generált kép, szöveg, hang, szöveg, kép vagy hangutasítások alapján.

Ezeken a területeken nem használjuk az MI-t

A fenti célokon kívül nem tervezünk és nem alkalmazunk mesterséges intelligenciát a következő alkalmazási területeken:

 1. Olyan technológiák, amelyek általános károkat okoznak vagy okozhatnak. Amennyiben a kár lényeges kockázata fennáll, csak akkor járunk el, ha úgy gondoljuk, hogy az előnyök lényegesen meghaladják a kockázatokat, és megfelelő biztonsági megszorításokat is beépítünk.
 2. Olyan technológiák, amelyek fő célja vagy megvalósítása emberek lelki és/vagy fizikai sérülésének előidézése vagy közvetlen elősegítése.
 3. Olyan technológiák, amelyek a nemzetközileg elfogadott normákat sértő információkat gyűjtenek vagy használnak fel megfigyeléshez.
 4. Olyan technológiák, amelyek célja ellentétes a nemzetközi jog és az emberi jogok széles körben elfogadott elveivel.

Szolgáltatásaink módosítása és megszüntetése

Folyamatosan javítjuk és módosítjuk a Szolgáltatásainkat. A Szolgáltatásainkat újabb funkciókkal vagy lehetőségekkel bővíthetjük, de egy Szolgáltatást fel is függeszthetünk vagy azt teljesen meg is szüntethetjük.

A Szolgáltatás használatával bármikor felhagyhat, habár ha így dönt, sajnálni fogjuk távozását. Ezenkívül a Vállalat is bármikor megszüntetheti a Szolgáltatások biztosítását az Ön számára, illetve bármikor bevezethet vagy létrehozhat új korlátozásokat a Szolgáltatásokra vonatkozóan.

Úgy véljük, hogy adatai az Ön tulajdonát képezik, és ezen adatokhoz való hozzáférésének fenntartása fontos szempont. Ha egy Szolgáltatást megszüntetünk, akkor – ha ez észszerű módon megoldható – erre Önt kellő időben figyelmeztetjük, és lehetőséget biztosítunk az adatok megszerzésére a Szolgáltatásból.

A Vállalat által biztosított szavatosság, illetve a felelősség kizárása

Szolgáltatásainkat gazdaságilag észszerű szakértelemmel és elővigyázatossággal biztosítjuk, és reméljük, hogy Ön örömét leli használatukban. Vannak azonban bizonyos dolgok, amelyeket nem ígérünk a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

A jelen szerződési feltételekben vagy a további szerződési feltételekben kifejezetten megállapítottakon kívül sem a Vállalat, sem pedig a Vállalat beszállítói vagy forgalmazói nem tesznek semmilyen konkrét ígéretet a Szolgáltatásokkal kapcsolatban. Például semmilyen kötelezettséget nem vállalunk a Szolgáltatásokon belüli tartalmat, a Szolgáltatások sajátos funkcióit, a megbízhatóságukat, rendelkezésre állásukat vagy az Ön szükségleteinek megfelelő kielégítésére való alkalmasságukat illetően. A Szolgáltatást a jelen formájában biztosítjuk.

Egyes joghatóságok előírnak bizonyos szavatosságokat, például a rendeltetésszerűségre vonatkozó vélelmezett szavatosságot, az adott célra való megfelelőséget és a jogtisztaságot. A jogszabály által megengedett mértékben a szavatosság valamennyi formáját kizárjuk.

A Szolgáltatásainkért való felelősségünk

Ha a jogszabály azt lehetővé teszi, sem a Vállalat, sem a Vállalat beszállítói és forgalmazói nem vállalnak felelősséget az elmaradt haszonért, bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért, illetve nem nyújtanak közvetett, rendkívüli, következményes, jelzés értékű vagy büntető kártérítést.

A Vállalat és a Vállalat beszállítóinak vagy forgalmazóinak a jelen szerződési feltételek alapján támasztott bármilyen, így a vélelmezett szavatosságokat is magában foglaló követeléssel szembeni teljes kötelezettségvállalása – ha a jogszabály ezt lehetővé teszi – arra az összegre korlátozódik, amelyet Ön a szolgáltatás használatáért részünkre kifizetett (illetve saját belátásunk szerint a szolgáltatás nyújtásának megismétlésére).

A Vállalat és a Vállalat beszállítói, valamint forgalmazói semmilyen esetben nem felelősek az észszerű módon előre nem látható veszteségekért vagy károkért.

Elismerjük, hogy bizonyos országokban Önt, fogyasztóként, bizonyos jogszabályba foglalt jogok illetik meg. Ha a Szolgáltatást személyes célokra használja, akkor a jelen szerződési feltételekben vagy az esetleges további szerződési feltételekben foglaltak semmilyen mértékben nem korlátozhatják az Ön jogszabályban foglalt, szerződéses módon fel nem függeszthető fogyasztói jogait.

Szolgáltatásaink üzleti felhasználása

Ha Szolgáltatásainkat egy vállalkozás nevében használja, akkor az a vállalkozás elfogadja ezeket a feltételeket. Vállalja, hogy megtéríti és kártalanítja a Vállalatot és leányvállalatait, tisztségviselőit, ügynökeit és alkalmazottait mindennemű olyan eljárással vagy keresettel szemben, – beleértve a követelésekből, veszteségekből, károkból, perekből, ítéletekből, perköltségekből és ügyvédi díjakból eredő felelősséget és költségeket – amely a Szolgáltatások használata kapcsán, azzal összefüggésben vagy a jelen feltételek megsértése kapcsán merült fel.

Szolgáltatásaink megvásárlása

A szolgáltatásainkat megvásárolhatja és ennek ellenértékét – terméktől függően – többféle módon is kiegyenlítheti. A Vállalaton múlik, hogy melyik termékéhez és szolgáltatásához milyen fizetési lehetőségeket biztosít.

Az online bankkártyás fizetések a SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok nem jutnak el a Vállalathoz, hanem a SimplePay rendszere értesíti automatikusan a Vállalatot a fizetés megtörténtéről. A szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Szolgáltató Kft. egy Magyarországon bejegyzett (cégjegyzékszám: 01-09-174466) vállalat, amelynek székhelye: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

A Szerződési Feltételekről

A jelen szerződési feltételeket vagy az adott Szolgáltatásra vonatkozó további szerződési feltételeket módosíthatjuk, például annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályok, illetve Szolgáltatásunk esetleges változásának. Kérjük, rendszeresen tekintse meg a szerződési feltételeket. A feltételek módosításáról szóló értesítéseket ezen az oldalon tesszük közzé. A módosított további szerződési feltételekről szóló értesítést az adott Szolgáltatáson belül közöljük. A módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb tizennégy nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban egy Szolgáltatás új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Ha Ön nem ért egyet a Szolgáltatás módosított feltételeivel, abba kell hagynia a Szolgáltatás használatát.

Ha a jelen szerződési feltételek és a további szerződési feltételek ellentétesek egymással, a további szerződési feltételeket kell irányadónak tekinteni.

A jelen szerződési feltételek a Vállalat és az Ön közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen szerződési feltételek nem teremtenek semmiféle jogosultságot harmadik személy kedvezményezett javára.

Amennyiben nem tesz eleget a jelen szerződési feltételekben foglaltaknak, és mi nem tesszük meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, ez nem jelenti azt, hogy lemondanánk esetleges jogainkról (például az intézkedések jövőbeni megtételéről).

Ha kiderül, hogy az adott szerződési feltétel nem végrehajtható, ez nem befolyásolja a többi szerződési feltétel érvényességét.

Alkalmazandó jog, illetékes bíróságok

Az Szolgáltatások használatával Ön elfogadja, hogy e feltételekre nézve a magyar jog az irányadó és a jelen feltételekből eredő vagy a jelen feltételekkel kapcsolatos valamennyi vita esetén Ön és a Vállalat is alávetik magukat az magyar bíróságok kizárólagos joghatóságának, azonban a Vállalat mindezek mellett továbbra is ideiglenes jogorvoslati intézkedést (vagy az ezzel egyenértékű más sürgős jogorvoslati megoldást) kérhet bármilyen más joghatóságban is.

A viták rendezéséhez igénybe veheti az Európai Bizottság által működtetett Online Vitarendezési Platformot, de a Vállalat nem köteles vállalni és nem vállalja azt, hogy a viták alternatív vitarendezési szervek előtt való rendezését kötelező erejűként fogadja el.

A Vállalattal való kapcsolatfelvétel módjairól a kapcsolatfelvételi oldalunkon tájékozódhat.

Tárhelyszolgáltató

Különösen fontos a Vállalat számára az ön adatainak a biztonsága és az, hogy a szolgáltatásainkat zavartalanul használhassa. Ezért tárhely szolgáltatónak a Google Cloud platformot választottuk. Mivel a szolgálatás 2007 óta karbon semleges, örülünk, hogy ezzel is hozzájárhatunk a környezet védelméhez. A vállalat neve és címe:

Google Cloud EMEA Limited
70 Sir John Rogerson's Quay,
D02 R296,
Dublin 2, Dublin

Copyright © 2020-2024 Professional Education Kft. 3187 Nógrádszakál Dózsa György út 20.